ערבויות בנקאיות - מדד תשומות - בוני הארץ : בוני הארץ