קוב בטון נדרש ליחידת מגורים ממוצעת (120 מ"ר) - בוני הארץ : בוני הארץ