קנית בית - בוני הארץ : בוני הארץ

קנית בית

רכשנו בית ב-2017 בעתלית היינו צריכים להיכנס לבית ב 1 באפריל 2017 עקב מחלתה של ביתי בסרטן היא נכנסה לבית חולים להשתלת מח עצם. הקבלן החתים אותי על חלק שלי שהוא לקח לעצמו בשביל הפילר למרות שהיה לו מקום. עכשיו נתן לי להיכנס לבית מבלי שסיים עקב הנסיבות כל הזמן טען שיש לו זמן שנה הזמן עבר כל פעם שאני מתקשרת אליו שיכנס ויגמור לי את הבית יש רטיבות מתחת לבלטות ועוד הרבה נזקים אין לנו אם מי לדבר אנחנו בפנסיה שבורים לגמרי והוא ננצל כל דבר שאין לנו כוחות וצועק עלינו כל הזמן. אנא מה אלי לעשות אין לנו אם מי לדבר בבקשה את עזרתכם. בברכה רינה ודן כהן
רחוב הבציר 16 א עתלית
הקבלן הוא יאיר כרייף חב' ש.ה.ב