תיקון תקרת מטבח וסלון שנפגעו מנזילת מים מהדירה למעלה - בוני הארץ : בוני הארץ