תקן הכנה למזגן - בוני הארץ : בוני הארץ

תקן הכנה למזגן

שלום רב,
ביקשתי במועד חתימת חוזה מכר מול קבלן על צנרת מזגן בגודל שאני רוצה.
הקבלן כנראה שכח, התעלם או שפשוט לא רצה ועשה גודל צנרת אחרת.

הקבלן טוען שהוא עשה צנרת אחרת מכיוון והחלל שבו נמצאת ההכנה הוא חלל גדול הדורש צנרת גדולה וכי "זה התקן".
אני לעומת זאת עוד מתחילת הדרך, ביודעין, בקשתי צנרת קטנה יותר (מניסיון של מספר בתים לאורך השנים).

אני יודע שיש המלצות לכל חברת מזגנים איך להתאים כל מזגן לחלל החדר, אך לא תקן.

האם קיים תקן שמכריח, כופה, אומר לקבלן שהוא חייב בצנרת שמתאימה לחלל החדר?
האם תקן זה (אם קיים) מונע ממני לתאם מראש מול הקבלן את גודל הצנרת שאני רוצה, במקרה הזה צנרת קטנה יותר?