תשלום מיסי ועד בית ע"י הקבלן בגין דירות שטרם נמכרו - בוני הארץ : בוני הארץ