האסיפה הכללית שלא מן המניין נובמבר 2015 : בוני הארץ

האסיפה הכללית שלא מן המניין נובמבר 2015