המפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות, אילת 2017 : בוני הארץ

המפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות, אילת 2017