מסכמים בתמונות: רגעים יפים מהמפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות באילת 2015 : בוני הארץ

מסכמים בתמונות: רגעים יפים מהמפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות באילת 2015