רגעים מתוך המפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות באילת 2016 : בוני הארץ

רגעים מתוך המפגש המקצועי של ענף הבניה והתשתיות באילת 2016