בניה קלה מול בניה קונבנציונלית - בוני הארץ : בוני הארץ