הכשרות מקצועיות בענף הבניה והתשתיות - בוני הארץ : בוני הארץ

הכשרות מקצועיות של ענף הבניה והתשתיות

התאחדות הקבלנים בוני הארץ שמה לה למטרה להרחיב את שילוב העובדים הישראלים בענף הבנייה והתשתיות ולקדם את העובדים בו כיום.

לרשות הקבלנים עומדות אפשרויות הכשרה רבות עבור עובדיהם (ותיקים וחדשים) וכן אפשרויות השתתפות במימון ההכשרות וקבלת מענקים.

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

 משתתפת במימון של עד 75% מעלות קורסים והדרכות מקצועיות לעובדי הענף, במגוון ההכשרות הזמינות בשוק בהתאם לצרכי הענף.

ההשתתפות במימון ניתנת לעובדים המועסקים ע"י קבלנים המשלמים לקרן כנדרש, בהתאם להוראות הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין ובהתאם לנהליה.

ההכשרות והקורסים המקצועיים אינם מועברים ע"י הקרן, והעובדים המבקשים להשתתף בהם מופנים למוסדות לימוד שונים להם ההסמכות הנדרשות. על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים עצמם ולבדוק את תנאי הסף לקבלה אליהם, על העובד או המעסיק המעוניין בהכשרה לפנות לבתי הספר השונים המעבירים אותם.

מנהלת המעסיקים

מינהלת המעסיקים הינה שותפות בין זרוע העבודה של משרד הכלכלה, הפורום הכלכלי חברתי של נשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים. המינהלת מציעה פתרונות בתחומי הכשרת עובדים חדשים, שיאפשרו את התאמת המענה הטוב ביותר עבורכם – הכשרה במוסד הכשרה או בעסק או כל פתרון אחר.

מסלול "כיתה בעבודה" –  מאפשר למעסיק/קבוצת מעסיקים בענף הבנייה לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודי בתחומים שונים, לפי תכנית לימודים של מגיש הבקשה. (מתחייב להשמת הבוגרים במקצוע הנלמד) ניתן לבצע את ההכשרה בחברה או במוסד לימודים לבחירת מגיש הבקשה. 

מסלול "הכשרה בעבודה OJT" –  מיועד למעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים חדשים ולהכשירם באופן עצמאי, בעזרת חונך בזמן העבודה. המעסיק זכאי למענק של לפחות 10,000 ₪ לעובד להשתתפות במימון שכר העובד והחונך בתקופת ההכשרה. מסלול זה פתוח למעסיקים בינוניים וקטנים בלבד (עד 100 עובדים), עבור תקופת חניכה בת 100 שעות לפחות. 

מסלולים אלו מזכים במענק הכשרה ומענק השמה וכן מענק עבור השמת תלמיד המשתייך לאוכלוסיית יעד מוגדרת.