הקלות לקבלנים בחוזים קיימים מול משרד השיכון - בוני הארץ : בוני הארץ

הקלות לקבלנים בחוזים קיימים מול משרד השיכון

קבלנים יקרים, 

ביום 24.1.24 התקבלה החלטת ועדת המכרזים העליונה במשרד השיכון והבינוי, לפיה הוארכה החלטת הוועדה הקודמת (מיום 22.11.23) ל-3 חודשים נוספים קרי, עד ליום 30.4.24.

שימו נא לב כי ההחלטות כוללות הקלות שונות אשר נועדו לענות למצוקות הרבות אשר עולות נוכח מלחמת חרבות ברזל, כגון: הקפאת מימוש קנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים, הקפאת החזר תשלומי מקדמה, השתתפות בהוצאות אבטחה ועוד.