איחורים במסירת חזקה בדירות - בוני הארץ : בוני הארץ

איחורים במסירת חזקה בדירות

חברי התאחדות הקבלנים,

אנו מביאים לפניכם את עמדת התאחדות הקבלנים בוני הארץ באשר להשלכות מלחמת 'חרבות ברזל' על שוק הדיור בישראל וההשלכות באופן ספציפי על עיכובים בעבודות ועיכובים צפויים במסירת דירות.