עיכובים בביצוע עבודות הבניה והתשתית השפעת מלחמת חרבות ברזל - בוני הארץ : בוני הארץ

עיכובים בביצוע עבודות הבניה והתשתית - השפעות מלחמת חרבות ברזל

אנו מביאים לפניכם את עמדת התאחדות הקבלנים בוני הארץ באשר להשלכות מלחמת 'חרבות ברזל' על ענפי הבניה החוזית והתשתיות ובכלל זה, עיכובים בביצוע פרויקטים ואי עמידה בהתחייבויות החוזיות מול מזמין העבודה הנגרמים עקב המחסור החמור בעובדים.