אגף הכלכלה וכוח אדם של ההתאחדות מציג סקירה מסכמת לשנת 2022 ותחזית ל-2023 כולה - בוני הארץ : בוני הארץ

אגף הכלכלה וכוח אדם של ההתאחדות מציג סקירה מסכמת לשנת 2022 ותחזית ל-2023 כולה

הלן סקירה של ענף הבנייה והתשתיות לשנת 2022 ותחילת שנת 2023.  בסקירה תמצית הנתונים העיקריים בתחומי הבנייה למגורים ולא למגורים, וכן התפתחויות מהתקופה האחרונה, שהשפעתן ניכרת על הפעילות בענף וכן סקירה תמציתית בנושא בטיחות בענף הבנייה.

שנת 2022 התאפיינה במחצית ראשונה צומחת ומחצית שניה שכללה ירידות במרבית הנתונים בעקבות גל העלאות הריבית של בנק ישראל שהחלו באפריל 2022.

אחוז ההשקעה הגולמית בבניה מהתוצר המשיך לעלות והגיע לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות של  13.6%.

מספר עובדי הענף גדל ל-305,000 מהם  212,000 ישראלים, והשאר פלסטינים וזרים. ממשיך המחסור בעובדים מקצועיים בכלל ובמנהלי עבודה בפרט.

עסקאות המקרקעין של רמ"י גדלו בשנת 2022  ב-24% להיקף גדול של מעל 80,000 יח"ד, מה שיכול לאפשר היקפי התחלות בניה גבוהים בשנים 2024 – 2025.

התחלות הבניה למגורים גדלו לכ-67,000 (64,000 בשנת 2021). בשנת 2022 גדל מספר הדירות בבנייה פעילה ב-11% והגיע לכ-166,000 יח"ד.  משך זמן הבניה הממוצע לדירה – 33 חודשים. גמר הבניה עלה ב-11% לעומת 2021 אך ההיקף עדין נמוך – 52,000 יח"ד בלבד.

התחלת הבניה בהתחדשות עירונית עמדו על כ-13,000 יח"ד – גידול של 30% לעומת 2021, הרוב המכריע בתמ"א 38/2.

ב-2022 חל גידול של 90,000 במספר משקי הבית, כרבע מהם מאוקראינה ורוסיה בעקבות המלחמה. פער הדירות המצטבר בין תוספת משקי הבית לבין גמר הבניה עומד על כ-230,000 יח"ד.

היקף העסקאות ירד ל-110,000 דירות בלבד אך היקף המשכנתאות נותר גבוה (117.6 מיליארד ₪) וזאת בשל עליית מחירי הדירות ב-14.7%.

בבניית מבנים שלא למגורים נרשמה עליה של 5%, רובה במסחר, תעשייה ואחסון.

היקף ההשקעה הכולל בתשתית עומד על 45.6 מיליארדי ₪ ושיעורו מהתוצר 2.7% בלבד ובמגמת ירידה בשנים האחרונות.

המחצית הראשונה של שנת 2022 התאפיינה בעליות במדדי התשומות, בעיקר בשל התייקרות הבטון, חומרי החציבה ומוצריהם. מאז ועד סוף 2022 נעצרו העליות ואף חלו ירידות קלות. בתחילת 2023 חזרו המדדים לעלות, בעיקר בבטון ומוצריו  ואולם העליות אינן דרמטיות בחודשים האחרונים והקצב השנתי נמוך משמעותית מזה של השנים 2021 – 2022 שעמד על 5% – 8%.

המחצית הראשונה של 2023 עומדת גם היא בסימן הריבית העולה, אליה הצטרפה גם הטלטלה הפוליטית-חברתית המתרחשת בישראל. נמשכות הירידות בכל הפרמטרים החשובים – מכירת דירות, רכישת קרקעות, התחלות בניה. המשך מגמה זו יביא לירידת הכנסות המדינה מענף הבניה והנדל"ן בהיקף חזוי של מעל 30 מיליארדי ₪. כל אלה יקשו על מתן מענה הולם לצרכי המגורים והתשתיות של אזרחי המדינה בשנים הקרובות.

התאחדות בוני הארץ פועלת בניסיון לייצר סביבה כלכלית ורגולטורית נוחה להגדלת היקפי הבנייה למגורים וכן שיפור הרווחיות והודאות בענף התשתיות והבנייה החוזית במיוחד בתקופה קשה זו. חלק מהצעדים מהתקופה האחרונה נסקרים גם הם בחוברת זו.