סקירת התפתחויות לשנת 2022 ותחילת שנת 2023 - בוני הארץ : בוני הארץ