דוד יהלומי ושירי בכר מסאמי, יו"ר מטה תשתיות ובנייה חוזית וסמנ"כלית התאחדות הקבלנים בכנס עיר הנדלן באילת: משבר קבלני הביצוע, מכרזים, התייקרויות ופתרון המשבר - בוני הארץ : בוני הארץ

דוד יהלומי ושירי בכר מסאמי, יו"ר מטה תשתיות ובנייה חוזית וסמנ"כלית התאחדות הקבלנים בכנס עיר הנדלן באילת: משבר קבלני הביצוע, מכרזים, התייקרויות ופתרון המשבר

אנשי אגף תשתיות ובנייה חוזית של התאחדות הקבלנים בוני הארץ התארחו היום בכנס עיר הנדל"ן באילת, ודיברו על כל נושאי התשתיות הבוערים.

דוד יהלומי, יו״ר מטה תשתיות ובניה חוזית, בוועידת עיר הנדל״ן באילת, דיבר בפאנל הנהגת הביצוע על משבר התשתיות הלאומי ועל הצעדים שממשלת ישראל צריכה לנקוט במטרה להוציא את ענף קבלני הביצוע מהמשבר:
"ממשלת ישראל הנכנסת חייבת לטפל במשבר התשתיות כמשבר לאומי המאיים על הכלכלה והחברה הישראלית"

 

בפאנל בעניין אתגרי הביצוע, התארחו משה בן זקן מנכ"ל הקרן ושירי בכר מסאמי, סמנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ ודיברו על האתגרים ופתרונות בעולמות הביצוע.

המחסור הגדול שקיים בכוח אדם ופעולות הקרן בשיתוף ההתאחדות להקמת האקדמיה למקצועות הבניה להכשרת כוח אדם.

האתגרים הקשים שמתמודד הקבלן במכרזי ציבור, בחירה על בסיס המחיר בלבד, חוסר סטנדרטיזציה, ריבוי מזמינים, וחוסר הצמדה וגילום התייקרויות.

בצד העבודה עם הפורום הבינמשרדי בהובלת משרד רוה"מ, משרד הביטחון ומשרד האוצר להובלת סטנדרטיזציה והכנסת מדדי איכות ובטיחות למכרזים ציבוריים.