לראשונה צפוי להתמנות נציג של התאחדות הקבלנים בוני הארץ! - בוני הארץ : בוני הארץ

לראשונה צפוי להתמנות נציג של התאחדות הקבלנים בוני הארץ!

מליאת הכנסת אישרה ביום שני 19/3/2024 בקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק התכנון והבניה המשנה את הרכב המועצה הארצית לתכנון ובניה

לראשונה צפוי להתמנות נציג של התאחדות הקבלנים בוני הארץ!

בעקבות פעילות אגף יזמות ובנייה בהובלתו של חיים פייגלין יו"ר האגף, הצלחנו להוביל תיקון חקיקה שהכניס לראשונה נציג של התאחדות הקבלנים בוני הארץ למועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

אומנם כממלאי מקום של נציג המהנדסים והאדריכלים, אולם יתאפשר לנו להשתתף בכל הדיונים הפנימיים כחברים מלאים ולהשתתף בועדות המשנה השונות – זכות ההצבעה תהיה שמורה לנו אם וכאשר נציג האדריכלים והמהנדסים יעדר.
מדובר בצעד חשוב התורם להשפעתנו על תכנון נכון, מיטבי וריאלי, כמי שמבצעים בפועל את התוכניות.

המשמעות שקולם של הקבלנים ישמע במועצה הארצית לתכנון ובניה כאלו שמבצעים בפועל את התוכניות מדובר בתיקון משמעותי ביותר שחוקק לאחר שנים רבות בהן נעדרו הקבלנים מהשיח בועדה.
הברכות נתונות לכולנו הקבלנים ובעיקר לאגף יזמות ובנייה שהוביל את השיח מול הגורמים הרלוונטיים בכנסת ובממשלה.