מספקים טכנולוגיות בניה מתקדמות לענף? אנחנו מחפשים אתכם! - בוני הארץ : בוני הארץ

מספקים טכנולוגיות בניה מתקדמות לענף? אנחנו מחפשים אתכם!

בוני הארץ החברה הכלכלית מבית התאחדות הקבלנים בוני הארץ מזמינה חברות המספקות טכנולוגיות בניה מתקדמות לבניה בהיקפים קטנים ובינוניים, להציג ולהנגיש טכנולוגיות אלו לחברי ההתאחדות.

חברות העומדות בתנאי הסף כמצוין במסמך המצ"ב מוזמנות להציע ולהציג הטכנולוגיות.

ההצעות יתקבלו במטה הנדסה, תקינה ורישום קבלנים של הקרן לעידוד ענף הבנייה והתאחדות הקבלנים בוני הארץ למיילים –

iris@acb.org.il

hadas@acb.org.il

 

לחצו פה לקבלת תנאי הסף