קול קורא לחברות טכנולוגיות מתקדמות 04.01.24 - בוני הארץ : בוני הארץ