נוהל דיורית בתכניות חדשות - בוני הארץ : בוני הארץ

נוהל דיוריות בתכניות בניה חדשות

מנהל התכנון פרסם נוהל דיורית בתכניות חדשות במטרה להנחות את מוסדות התכנון כיצד ניתן לשלב דיוריות בתכניות בנייה החדשות.

מהי דיורית?

הדיורית היא חדר או מערכת חדרים, המהווים חלק מיחידת דיור קיימת, שיכולים לשמש משק בית נפרד הכולל מקלחת, שירותים ומטבח. על הדיורית לעמוד במספר תנאים מצטברים, כפי המתואר בנוהל דיורית בתכניות חדשות.