חברי נשיאות Archive - בוני הארץ : בוני הארץ
חברי נשיאות
מאיר דוגה
אורלי אינדיצקי
דידי ימין
יוסי דלויה
ניזאר ג'אברין
ליאור ברדריאן
אריה ארז
חטיב מוראד
דוד סרוגו