רותי שוורץ, מצגת מורשה להיתר מצגת הלכה למעשה - בוני הארץ : בוני הארץ