הסבת שטחי תעסוקה למגורים - בוני הארץ : בוני הארץ

הסבת שטחי תעסוקה למגורים

על פי נתוני מנהל התכנון היקף שטחי התעסוקה המתוכננים נאמד בכ – 180 מיליון מ"ר. עודף היצע משמעותי זה, עשוי למנוע שימוש יעיל בקרקע לצורך הגדלת היצע הדירות. הרפורמה החדשה בחוק ההסדרים היא המרת שטחי תעסוקה מתוכננים לדירות מגורים, דבר אשר עתיד להוסיף לשוק הדיור אלפי יחידות דיור בטווח הקצר ולאפשר פתרונות דיור