מנהל התכנון - טלילה הראל - מנהלת אגף תכנון מקומי - בוני הארץ : בוני הארץ