יישום החלטת המועצה מ1.11 בנושא תמא 38 - בוני הארץ : בוני הארץ