מחיר דירה שנמכרת במהלך הפרויקט - בוני הארץ : בוני הארץ