מנגנון חלוקת דירות התמורה בפרויקט הריסה ובינוי תמא38-2 - בוני הארץ : בוני הארץ