תמא 38 יזם בפשיטת רגל בזמן חתימת החוזה - בוני הארץ : בוני הארץ