תמא38-2 בשכונת רמז ראשון לציון - בוני הארץ : בוני הארץ