אגף בניה ויזמות -ניוזלטר אפריל 2023 - בוני הארץ : בוני הארץ

אגף בניה ויזמות - ניוזלטר אפריל 2023

חברי אגף יזמות ובנייה,

אנו באגף פעלנו בחודשים האחרונים מול משרדי הממשלה הרלוונטיים במטרה לדחוף ולקדם נושאים משמעותיים וחשובים שעתידים להוביל להתרת חסמים, קיצור הליכי הרישוי והתכנון ולהגדלת היצע הדיור. על אף האתגרים הרבים שעמדו בפנינו, הצלחנו לדאוג לכך שבמסגרת חוק ההסדרים הנוכחי יתווספו נושאים חשובים ומהותיים הקשורים לתכנון, רישוי והתחדשות עירונית.

הדיונים בוועדות הכנסת על הצעות החוק במסגרת חוק ההסדרים החלו ואנו משתתפים ונשתתף בכל הדיונים הרלוונטיים, על מנת לנסות ולהשפיע ולטייב את הצעות החוק השונות.

ראו סקירה קצרה של חלק מהנושאים אשר נמצאים בדיוני חוק ההסדרים ואגף יזמות ובנייה מלווה:

  • רישוי עצמי – מסלול של רישוי עצמי אושר בחוק ההסדרים הקודם ונכנס לתוקף כבר לפני כחצי שנה. רישוי עצמי מאפשר לאדריכל מורשה להוציא היתר בנייה ותעודת גמר. עד כה המסלול היה וולונטרי מבחינת הרשות המקומית, שיכלה להחליט כי לא יהיה רישוי עצמי בתחומה. כעת חוק ההסדרים מציע, לקבוע כי מסלול רישוי עצמי יורחב כמחייב בכל הארץ ואף מציע להוסיף סמכויות נוספות למורשה להיתר.
  • אישור תחילת עבודות – מוצע בחוק ההסדרים כי שר הפנים יהיה רשאי לקבוע פטור מאישור תחילת עבודות לסוגי עבודות ומבנים. נדגיש כי אנו דורשים לבטל לחלוטין את אישור תחילת עבודות.
  • תכנון בקרקע פרטית מרובת בעלים – חוק ההסדרים קובע מנגנון חדש לקידום תכנון בקרקע פרטית – מבחינת שיעור הרוב הדרוש מתוך בעלי הזכויות ומסמכים שיש להגיש.
  • הסמכת ועדת ערר שלא לעכב היתר בניה עקב ערר שהוגש.
  • העברת סמכויות רישוי מרשות רישוי שלא מוציאה היתרים, בהתאם לתנאים הקבועים, לידי רשות רישוי ארצית שתוקם.
  • העברת סמכויות מועדה מחוזית לוועדה מקומית או למועצה הארצית לתכנון ולבנייה, לפי העניין.
  • התחדשות עירונית:

הורדת הרוב הדרוש לצורך הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין בפרויקטים של תמ"א 38 לשני שלישים.

החלת עילות הסירוב הסביר שנקבעו בפינוי ובינוי גם על פרויקטים של תמ"א 38 (לעניין עבירות בנייה, זכויות קשישים וכיוצ"ב).

תיקון לנושא הכרזה על פרויקט פינוי בינוי.

בנוסף, נעדכן על מתווה הארכת תמ"א 38 –

אנו באגף פעלנו רבות להארכת תמ"א 38. ביום 20.4.23 התקבלה החלטה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה על הארכת תמ"א 38 עד לחודש פברואר 2024 ב – 21 רשויות מקומיות (בנוסף לאלו שכבר האריכו). רשות מקומית שתגיש תכנית להתחדשות עירונית עד לחודש פברואר 2024 – תמ"א 38 תוארך בתחומה עד לשנת 2026.

אנו מזמינים אתכם להתעדכן בפעילות האגף ובפרסומים שונים באתר ההתאחדות. בנוסף, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולהשתתף בפעילויות השונות.

אנו מאחלים לכל חברי האגף, המשך שנה רבת הישגים, צמיחה, הצלחה ובריאות איתנה.

אגף יזמות ובנייה.