אגף כוח אדם, כלכלה ומיסוי - ספט' 2020 - בוני הארץ : בוני הארץ

אגף כוח אדם, כלכלה ומיסוי – ספט' 2020

תכנית הכוכבים

במהלך תקופת הקורונה, אגף כלכלה, כוח אדם ומיסוי עסק בהסדרת כניסת 42,000 עובדים פלסטינים בקפסולות לעבודה בישראל

*ליווי קבלנים חברי התאחדות בכל הקשור להעסקת עובדים בכלל ובהעסקת עובדים פלסטינים בפרט

*הקמת מוקד ידע בנושא תעסוקת עובדים בענף הבנייה

*בחינת פעילות לשילוב חרדים בענף הבנייה בדגש על מקצוע המנופאים

*המשך הפצת מסמכים אודות תמונת מצב כלכלית של הענף בהשפעת נגיף הקורונה

*הסדרת העברת המשכורות של העובדים הפלסטינים באמצעות המערכת הבנקאית

* ועדה פריטטית: וועדה הפריטטית משמשת כמוסד גישורי בסכסוכי עבודה בין עובדים לקבלנים בענף הבניה. שירות הניתן ללא עלות לחברי ההתאחדות בלבד מכח ההסכם הקיבוצי בענף. מצ"ב סרטון אודות דיוני הועדה:

 https://youtu.be/aZWCNrVKoLQ