דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטים כספיים עד ליום 30.6.20 - בוני הארץ : בוני הארץ

דחיית מועדי תשלום והחזרת מפרטים כספיים עד ליום 30.6.20

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") החליטה לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו ואת מועדי החזרת המפרטים הכספיים וזאת בכפוף ובהתאם למפורט במסמך.

לקריאה לחצו כאן