ההשלכות של תרחיש של סגר לתקופה של מעל לחודש צפויות לכלול קריסה של חלק מהקבלנים המעסיקים עובדים פלסטיניים, תשלום קנסות פיגורים דרקוניים בשל חוק מכר דירות, השלכה על מסגרת האשראי הענפית ופגיעה קשה ברווחיותם של הקבלנים - בוני הארץ : בוני הארץ

ההשלכות של תרחיש של סגר לתקופה של מעל לחודש צפויות לכלול קריסה של חלק מהקבלנים המעסיקים עובדים פלסטיניים, תשלום קנסות פיגורים דרקוניים בשל חוק מכר דירות, השלכה על מסגרת האשראי הענפית ופגיעה קשה ברווחיותם של הקבלנים

הטלת סגר על השטחים בשל נגיף קורונה תגרום נזק בשווי מיליארדי שקלים

ההשלכות של תרחיש של סגר לתקופה של מעל לחודש צפויות לכלול קריסה של חלק מהקבלנים המעסיקים עובדים פלסטיניים, תשלום קנסות פיגורים דרקוניים בשל חוק מכר דירות, השלכה על מסגרת האשראי הענפית ופגיעה קשה ברווחיותם של הקבלנים.

בהקשר זה אמר נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו: "אני מודאג מאוד מהאפשרות שנראית ריאלית כעת, לפיה ניכנס לתקופת עצירת בנייה של דירות ומיזמי תשתית שאיש לא יודע כמה ארוכה תהיה. יש כאן השפעה רוחבית, שתגיע להפסד תוצר והשקעות נרחב למשק. חשוב שהממשלה תקבע כעת החלטות שיגנו על הענף – וימנעו פגיעה ארוכת טווח בקבלנים ובציבור רוכשי הדירות".

המדינה שוקלת את שלילת כניסתם של פועלי בניין מהרשות הפלסטינית, לאחר ששבעה תושבי בית לחם נדבקו בקורונה, והוטל עליה סגר. על פי כלכלני התאחדות הקבלנים בני הארץ, בענף הבנייה מועסקים 286.2 אלף עובדים מתוכם 205.9 אלף ישראליים, 64.5 אלף פלסטיניים ו-15.8 אלף עובדים זרים. מתוך כלל העובדים, 97.3 אלף עובדים בעבודות הרטובות, 17 אלף ישראליים, 15.8 זרים וכל 64.5 אלף העובדים הפלסטיניים. העובדים הפלסטיניים מהווים 66% מסך העובדים בעבודות הרטובות בענף הבנייה, והם מועסקים על ידי 3,500 קבלנים. על כל עובד פלסטיני מועסק 1.933 עובדים ישראליים בעבודות הלא רטובות, דהיינו 124 אלף ישראליים מותנים בעובדים הפלסטיניים.

בשנת 2019 היו 23,056 אתרי בנייה, מתוכם 2,040 אתרי בנייה שלא למגורים. נכון להיום יש 111,600 דירות בבנייה פעילה, הטלת סגר כולל תגרום לעצירה בעבודתם של כ-15,000 אתרים ולעיכוב מסירתן של כ-73,000 דירות.

הנזק לקבלן בגין תשלום שכר עובדים פלסטיניים וישראליים ותקורה על כל יום סגר מסתכמות בכ-129 מיליון ש"ח ליום וכ-2.9 מיליארד ש"ח לחודש. הנזק היומי של שכירות בגין עיכוב מסירת דירות נאמד בכ-9.7 מיליון ש"ח ליום וכ-214 מיליון ש"ח לחודש.

האשראי המאזני של ענף הבנייה מסתכם ב-88 מיליארד ש"ח. כל יום סגר יחייב להגדיל את אשראי זה בסכום של 138.7 מיליון ש"ח ( 129 ועוד 9.7 מיליון ש"ח), בחודש מדובר על גידול של 3.1 מיליארד ש"ח לאשראי המאזני. סך ההשקעות השנתיות בענף הבנייה הסתכמו ב- 158.5 מיליארד ש"ח, כ-610 מילון ש"ח במונחי ימי עבודה, כל יום סגר גורם לאובדן השקעות בענף  של כ-406 מיליון ש"ח. סך התוצר השנתי הענפי מסתכם בכ-80 מיליארד ש"ח, כ-308 מילון ש"ח במונחי ימי עבודה, לפיכך כל יום סגר גורם לאובדן תוצר של 203 מיליון ש"ח.

 

לקריאה נוספת בתקשורת:

https://www.ynet.co.il/economy/article/ryJkD2JrI

https://www.themarker.com/realestate/1.8638844