ההתאחדות מובילה עם ארגוני האדריכלים והמהנדסים חוק שיקצר מאוד את משך הבניה בישראל - בוני הארץ : בוני הארץ

ההתאחדות מובילה עם ארגוני האדריכלים והמהנדסים חוק שיקצר מאוד את משך הבניה בישראל

לצורך התמודדות עם התארכות בלתי נסבלת של הליכי הוצאת היתר בנייה לתקופה של מעל שנתיים בממוצע ארצי, חברה ההתאחדות לארגוני האדריכלים והמהנדסים בדרישה לממשלה לחוקק חוק שיאפשר לקצר מאוד את הליכי רישוי הבניה. מדובר בחוק הרישוי העצמי של הבניה שהינו יוזמה שהעולתה לדיונים כבר לפני שנים. על פי תיקון החוק שמוצע על ידי הממשלה כעת, כאשר מדובר בבניין בגובה של עד כ-9 קומות, תוכנית הבנייה תואמת לתב"ע שחלה על המגרש ואינה כוללת שינוי או בקשות לשימוש חריג, יוכל אדריכל מוסמך שלו יותר מ-5 שנות ניסיון יוכל לחתום על היתר הבנייה. זאת, לאחר שהודיע על כך לעירייה וקיבל ממנה תיק מידע מפורט הכולל את כל התוכניות והכללים שחלים על המגרש.

הצעת החוק קובעת כי "אדריכל מורשה היתרים" יהיה גם הגורם שחותם על טופס אכלוס הפרויקט (טופס 4) כשהבנייה תושלם. זאת, לאחר שיועצים שהחוק מחייב ובהם קונסטרוקטור, מומחה אקוסטיקה, נגישות, תנועה ועוד, חתמו על טופס האכלוס. יחד עם טופס האכלוס, האדריכל מורשה היתרים יהיה גם זה שיחשב את גובה אגרת וההיטלים שתשלם חברת הבנייה לעירייה.

עוד קובעת הצעת החוק, כי הוועדה המקומית תוכל לתקן את חישוב האגרות ותמשיך להיות הגוף המפקח על הבנייה.היא תוכל לשלוח פקח לאתר הבניה ולעצור את העבודות בכל שלב אם תגלה ליקויים או חריגות מתוכנית או היתר הבנייה.

להצעת החוק מתנגדים כיום בשלטון המקומי. סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ חיים פייגלין; יגאל גוברין יו"ר איגוד המהנדסים והאדריכל דוד קנפו יו"ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, פנו בימים האחרונים אל שר האוצר, ישראל כ"ץ ודרשו בשם הארגונים לקיים פגישה דחופה עם השר במטרה להסביר לו את חשיבות העניין. על פי המכתב: "הליך הוצאת היתר בנייה בישראל הולך ומתמשך משנה לשנה ואורך כיום כשנתיים וחצי בממוצע. זמן לא סביר בשום קנה מידה עולמי". עוד הם מוסיפים, כי "לאור משבר הקורונה ענף הבנייה נמצא במשבר חריף עוד יותר, בין היתר בעקבות מחסור בכוח אדם ועצירת הליכי התכנון והרישוי, אשר גורמים להחרפת התמשכות הליכי הרישוי. רישוי עצמי יפתור את פקק הרישוי שנוצר בישראל! זהו הצעד הדרוש בעת זו על מנת לפטור את המשבר החריף הקיים בענף הבנייה".

על הלחץ מצד השלטון המקומי, הגיב סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, חיים פייגלין,: "בשנים האחרונות הפך נושא הוצאת היתר בנייה ברשויות המקומיות לסיוט מתמשך. רישוי עצמי בידי אדריכלים מקצועיים, הוא הכלי היחידי והקריטי המסוגל לחלץ את ענף הבנייה מפקק היתרי הבנייה לטובת ייעול ענף הבנייה, קיצור משך הבנייה הכולל, הגדלת היצע הדירות והקלה במצוקת הדיור בישראל — והוא קריטי למיצוב מחירי הדירות. אין מדובר בכלי מחייב, אלא בתיקון לחוק שיאפשר מסלול של הנפקת היתר בנייה והיתר אכלוס בידי אדריכל מורשה. יזמים אדריכלים שיחפצו בכך, יוכלו עדיין לפעול במסלול הרישוי הרגיל הקיים כיום ברשויות המקומיות — אך העומס על הוועדות יקטן ויאפשר קיצור משך הוצאת היתר בנייה גם במסלול הרגיל. על הטענה כי מדובר במחטף או פעולה שהוסתרה, הרי שמדובר בחוק מוכן שהממשלה הובילה באופן מסודר לאורך שנתיים. למעשה, כבר ביולי 2019 הוא היה מוכן ומלא, ומקובל על כל הנוגעים בדבר. שום דבר לא נעשה במחשכים. נהפוך הוא, נציגי השלטון המקומי לקחו חלק פעיל בדיונים על החוק והציגו שלל טענות שנדחו ברובן על ידי הממשלה. האחריות של האדריכל קיימת ממילא ומייתרת את הצורך בחותמת גומי של הרשות המקומית במקרים שלגביהם החוק מכוון. כך נעשה בעולם המערבי כולו".

לקריאת כתבה מאתר ynet לחצו כאן