החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 8.11.22 בעניין מגבלות על היתרים מכח תמ"א 38 בתחום תמ"א 70 - בוני הארץ : בוני הארץ

החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה בעניין מגבלות על היתרים מכח תמ"א 38 בתחום תמ"א 70

מצורפת החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 8.11.22 אשר דנה בעניין היתרים מכח תמ"א 38 בתחום תמ"א 70 וקובעת את התנאים והמגבלות לגביהם.