הליך מיוני העובדים לענף הבניה והתשתיות - בוני הארץ : בוני הארץ

הליך מיוני העובדים לענף הבניה והתשתיות

כחלק מהחלטת הממשלה להבאת עובדים זרים לטובת ענף הבנייה בישראל, התאחדות הקבלנים בוני הארץ הקימה ומנהלת תהליך של מיון עובדים זרים במדינות איתם יש הסכם בילטרלי.

מיונים אלו הם למעשה מבחנים מעשיים שבהם העובדים הרוצים להגיע לעבוד בישראל, צריכים לעבור באחת מתוך ארבע מקצועות רטובות, טפסנות, ברזלנות, טייח וריצוף.

משרד הבינוי הכיר במיונים אלו כתהליך חיוני להבאת עובדים לענף ומובילה את התהליך כשההתאחדות הקבלנים מהווה ספק של משרד הבינוי.

בתהליך מעורב גם רשות האוכלוסין וההגירה אשר באחריותה לאתר את המועמדים במדינות השונות, לזמנם למיונים וכן להסדיר את האתר והאמצעים הלוגיסטיים על פי אפיון ודרישת התאחדות הקבלנים.

מבחנים אלו גובשו בעזרת צוות מקצועי של מנהלים בחברות בנייה אשר עסקו בגיוס עובדים בחו"ל.

המבחנים הם זהים בכל המדינות בהם מגייסים עובדים לענף, בולגריה, רומניה, מולדובה, אוקראינה, סין, הודו, סרי לנקה ואוזבקיסטן.

נכון להיום ההתאחדות מיינה כ-130,000 עובדים באותם מדינות.

כאמור המיונים הינם למעשה מבחן מעשי במהלכו המועמד נדרש לבצע משימה/ משימות באחת מאותם ארבע מקצועות.

הבוחנים הינם מנהלי העבודה שההתאחדות מגייסת הד הוק, בעזרת הסיוע של חברות הבנייה השונות.

עקרונות המיונים הם: אוניברסליים וורסטיליים, הכוונה לאתר עובדים שיכולים להשתלב באתרי הבנייה בישראל ביחד עם עובדים אחרים וכן לעבור בין אתרי בנייה שונים תוך שמירת על רמת ביצוע גבוהה.