המדריך המלא לרישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר - בוני הארץ : בוני הארץ

המדריך המלא לרישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר

מנהל התכנון הוציא מדריך מפורט לרישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר.

המדריך מאגד בתוכו את הוראות החוק והתקנות הנוגעות לרישוי עצמי באמצעות מורשה להיתר ונועד לסייע בהכרת תהליכי העבודה.