קווים מנחים ופרוטוקול לישיבת ראשי צוותים - בוני הארץ : בוני הארץ