נקודת מפנה 18 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 18

נקודת מפנה מס׳ 18

חידוד נהלים ודגשי בטיחות לאור מותו של עובד בנין שנהרג מפגיעת זרוע משאבת בטון

״העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד. אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות״

אתמול בתאריך, 29 דצמבר 2019, אירעה תאונה בה נהרג עובד בניין מפגיעת זרועה של משאבת בטון. נסיבות התאונה נמצאות בחקירה של משטרת ישראל ביחד עם הפיקוח על העבודה.
להלן פרטי האירוע כפי שדווחו על ידי נציג מטה הבטיחות שהגיע לשטח.
במהלך תפעול משאבת בטון, נטתה משאבת הבטון בפתאומיות על צידה וכתוצאה מכך, ככל הנראה, פגעה זרוע המשאבה בעובד וגרמה למותו.
ככל הידוע בשלב הזה, התאונה נגרמה שעה שמשאבת הבטון והמייצבים של משאבת הבטון הונחו על גבי משטח בוצי, מה שגרם ככל הנראה לנטייה הפתאומית של המשאבה על צידה.

 

דגשים עיקריים שברצוננו להעביר

 

דגש מס' 1 – הגבלת עיסוק 

לפני כל עבודה, תמיד ובפרט לפני ביצוע עבודה ייחודית או עבודה ראשונה מסוגה, יש להעריך את הסיכונים, על מנת לאמוד את רמת הסכנה ואת ההיערכות והמוכנות למניעתה.
מטה הבטיחות קורא למנהלים בכל הרמות, להטמיע דפוס פעולה לפיו, לא מתחילים עבודה אלא לאחר שהוסרו הספקות ביחס לעקרונות אלה:

  1. אחריות תחילה –לא תחל פעולה כלשהי מבלי שנקבע אחראי ישיר לביצוע פעולה זו ומבלי שהובהר שהאחריות הישירה מתחילה בהבטחת הבטיחות של העובדים הכפופים לו.

 

  1. בטיחות תחילה– לא תחל פעולה כלשהי עד שהאחראי הישיר על הפעולה בדק ומצא כי המוכנות לקראתה הושלמה, וכי ננקטו כל הצעדים  הדרושים על מנת לבטל את הסכנות העלולות לגרום או לתרום לגרימה של תאונות, ולכל הפחות, הצעדים הנדרשים בחוקים, בתקנות ובתקנים הרשמיים.

 

  1. תדריכים לפני התחלת עבודה– לא יתחיל אדם לבצע עבודות כלשהן בלי שהוא תודרך על ידי מי שנקבע להיות אחראי על ביצוע עבודה זו. במהלך התדריך יעמוד האחראי על העבודה על הסכנות הייחודית לעבודה זו ועל דרכי מניעתן.

 

 

דגש מס' 2 – 5 שאלות מצילות חיים 

לפני כל התחלה של עבודה בקשו מהאחראים על ביצועה,

לשאול את עצמם 5 שאלות מצילות חיים :

  1. "מהן הסכנות בעבודה המתכוננת?"
  2. "איך תאונות עלולות להיגרם במהלך ביצוע העבודה המתוכננת?" 
  3. "האם לעובדים שלי יש את הידע והמיומנות הנדרשים למנוע תאונות בעבודה המתוכננת?" 
  4. "האם לעובדים שלי יש את כל הכלים, האמצעים והזמן הנדרשים למנוע תאונות בעבודה המתוכננת?" 
  5. "איך אני עוזר לעובדים שלי לא למעוד ולעבוד נכון, בלי קיצורי דרך ובלי אלתורים?" 

 

מבחנם העליון של מנהלים איננו בסידור עבודה או בהתקדמות העבודה. זו היא שגרת יומם. מבחנם העליון של מנהלים הוא ביכולתם למנוע כשלים במהלך ביצוע העבודה!

זכרו, בסופו של דבר, העובדים פועלים ומתנהגים על פי הדרך שבה תופסים ומבינים את הציפיות שלנו מהם. בואו נבהיר להם את כוונותינו, בואו נעזור להם להבין נכון!

 

ראש מטה הבטיחות

אלוף במיל׳ איל בן ראובן