שאלות ותשובות בנושא הזמנת עובדים זרים - בוני הארץ : בוני הארץ

שאלות ותשובות
עובדים זרים בענף הבניה והתשתיות

קבלנים יקרים, 

ערכנו עבורכם קובץ נוח ממנו תוכלו לקבל מידע בכל הקשור להזמנת עובדים זרים בעבודות הבניין והתשתית

מי רשאי להעסיק עובדים זרים?

המעסיק של העובד הזר הוא התאגיד ממנו מזמינים את העובדים, התאגיד מנפיק תלוש, חתום על חוזה מול העובד, אחראי לתשלום כלל זכויותיו וכו'.
קבלן המעוניין ללהזמין עובדים מתאגיד חייב להיות קבלן בניין רשום.

קבלן בניין רשום צריך לפנות לתאגיד ולהזמין עובדים לעבודה באתר בנייה.
לתאגיד יש חובות רבות על מנת לקבל את הרשיון לעסוק בכך. מזמין העובדים מתחייב להעסיק אותם "בעבודות הרטובות" בלבד. (טפסנות, ברזלנות, טייחות וריצוף)
ברשימה סגורה של מקצועות וסוגי עבודות כמפורט בנוהל רשות האוכלוסין וההגירה

לתאגיד אסור, הקבלן יכול להזמין את העובדים הזרים לפרק זמן בהתאם לצרכיו, ובהתאם להסכמות בין המזמין (הקבלן בנייה) לתאגיד העובדים הזרים.

בהתאם להסכם בין הקבלן בנייה לתאגיד העובדים..

שכר העובדים משולם ע"י התאגיד, הקבלן משלם כנגד חשבונית עבור תעסוקת העובדים בהתאם לתעריפים והסכומים המוסכמים בין הקבלן לתאגיד בהתאם לשעות העבודה של העובד באתרי הבנייה של הבלן

הקבלן משלם לתאגיד בגין העסקת העובדים, כנגד חשבונית מס, ובהתאם לשעות עבודתם באתרי הבנייה של הקבלן.

לא, מגורי העובדים הזרים ותשלום זכויותיוהם הינם באחריות תאגיד כח האדם.

כאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל, התאגיד מציג בפני העובד את האתרים האפשריים לעבודה, והעובד בוחר היכן הוא מעוניין לעבוד
בהתאם לשיקולים האישיים שלו

למעסיק (התאגיד) האמון על שמירת זכויותיו.

אין חובה כלשהי בעניין, יש לנהל מו"מ עם התאגיד לקראת ההתקשרות איתו, ככל ויהיו עובדים זמינים לעבודה

אין מגבלה כלשהי, עובדים הם משאב מוגבל וכוחות השוק פועלים.
עם זאת ככל ויש תיאום מחירים בין התאגידים, הדבר אסור על פי חוק ההגבלים העסקיים וניתן לפנות לרשות התחרות בנושא.

כל החובות של מעסיק כלפי עובד עפ"י חוק חלות על התאגיד, התאגיד מתמחר את כל הזכויות בהסכם ההתקשרות ומזמין העובדים משלם עבור התעסוקה שלהם באתריו כנגד חשבונית מהתאגיד

לא, אך ורק באמצעות תאגיד מורשה