היום פרינט דיון בכנסת 9-9-16 - בוני הארץ : בוני הארץ