הבטיחות באתר הבנייה בחולון 1 - בוני הארץ : בוני הארץ