ברשומות - רכיב המעמ בערבות חוק המכר - בוני הארץ : בוני הארץ