מכרזים Archives - עמוד 2 מתוך 10 - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרזים

מכרז פומבי  מס'   06/2020 לתכנון וביצוע אולם ספורט במגרש ב.צ. 3  בעיר בבית שמש   עיריית בית שמש באמצעות החברה העירונית לפיתוח בית שמש (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לתכנון וביצוע אולם ספורט דגם בינוני במגרש בצ' – 3 גוש 5381 חלקה 28 בבית שמש (להלן: "המכרז/ העבודות"). רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק […]
קרא עוד
עיריית רעננה, מס' מכרז 28/2020 – בינוי פנים ניהול והפעלת מבנה לטובת הציבור, בשכונת נווה זמר ברעננה -הארכה מועד הגשה: 2.8.2020 בנין העירייה –לשכה משפטית, אחוזה 103 רעננה,  עד השעה 15.00 טל: 09-7610252 סיור קבלנים חובה למי שלא נכח בקודם יתקיים ביום 16/7/20 בשעה 12:00 ברחוב משה וילנסקי 48, נווה זמר רעננה. יש להתעדכן באתר העירוני  בכתובתwww. […]
קרא עוד
הזמנה להציע הצעות לרכישת זחל הידראולי בתוקף תפקידי ככונס נכסים, מתפרסמת בזה הזמנה להציע הצעות לרכישת        זחל הידראולי  מסוג: CASE  דגם:CX370C  שנת יצור 2014   מ.ר  1226800 ניתן לראות את הזחל ההידראולי, במחסני חב' טרקטורים בע"מ  ברחוב המנור 8 א.ת. חולון במחלקת גביה. הצעות לרכישת הזחל ההידראולי הנ"ל יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 15/7/20 […]
קרא עוד
התאחדות הקבלנים בוני הארץ: רשם הקבלנים מוסר כי במסגרת שיפור השירות לקבלנים תתאפשר קבלת רישיונות, מידע ועדכונים במייל. יש למלא טופס עדכון פרטים בדגש על מייל וטלפון נייד בלינק המצ"ב: https://www.gov.il/he/service/change-of-registration-details
קרא עוד
מכרז פומבי מספר 5/2020 – לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת, ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית ברחוב גאולים בחולון מפגש קבלנים יתקיים ב- 22/6/2020 בשעה 11:00 במשרדי החברה תאריך אחרון להגשה – 13/7/2020 קישור למסמכי המכרז באתר שלנו : https://www.calcalit-holon.com/–c121m
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ  מכרז חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור  מכרז פומבי מס' חש/2020/ 7   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור ולעבודות פיתוח סביבתי בתחום המגרש, בהתאם לתנאים המפורטים […]
קרא עוד
הליך 02/19 קול קורא והזמנה פומבית לניהול משא ומתן לצורך רכישת פרויקטים למגורים לשכירות ארוכת טווח (להלן: "ההליך")   דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ פונה בזאת לקבלת מענים להליך מיזמים ומבעלי זכויות חוזיות (מכח הסכם תקף) או מבעלי זכויות קנייניות (מכח רישום מתאים) במקרקעין (להלן: "המשיבים"), העומדים בכל התנאים המקדמיים, המפורטים בהרחבה […]
קרא עוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר מכרז פומבי מס' מק/ 2020 / 6   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית בתי ספר, גני ילדים, כיתות לימוד, מרכז קהילתי, מרכז לגיל הרך, מועדונים, תחנות בריאות, מעונות […]
קרא עוד
עיריית בת-ים מכרז מס' 18/20 להקמת שביל אופניים וביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ בשדרות העצמאות בבת-ים עיריית בת-ים מזמינה בזאת הצעות להקמת שביל אופניים וביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ בשדרות העצמאות בבת-ים. תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש בעבור סך של  2,500 ₪ (שלא יוחזרו)  בבניין עיריית  […]
קרא עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות