הסכמים קיבוציים Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

הסכמים קיבוציים

הסכמים קיבוציים להסדרת תנאים, זכויות ובטיחות בעבודה בענף הבניה, הנחתמים עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה.