אליהו מנחם חב לעב עפר פתוח ובנ - בוני הארץ : בוני הארץ