ב ס אלעוברה לבניה ופיתוח בע"מ - בוני הארץ : בוני הארץ