חב ע קובטי לעב הנדסה ופתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ